top of page
Sök
  • tthalback

"Mänsklig insikt och kreativitet kommer alltid att vara avgörande i undersökningsprocessen"

Vi bad John Kjellquist, Country Manager för Syno International, att ge sin syn på de trender han ser komma starkt just nu inom market research-området och berätta om samarbetet med Formetrics.


- Berätta gärna kort om Syno och hur ni hjälper era kunder.

Syno är ett företag som fokuserar på att erbjuda avancerade lösningar och tjänster inom data och panelhantering. Vi hjälper våra kunder att utnyttja kraften i data och insikter för att optimera sina verksamheter och fatta bättre beslut. Våra tjänster inkluderar datavisualisering, datamodellering och tillgång till paneler. Främst hjälper vi våra kunder med mäta av ett kommande koncept, produktlansering, varumärkeskännedom, varumärkespositionering, varumärkestrackers med mera.


- Vilka trender ser du just nu på marknaden?

När det gäller trender på marknaden ser vi flera intressanta utvecklingar:

  • Ökad användning av automatisering och machine learning inom olika branscher för att öka effektivitet och minska arbetskraftskostnader.

  • Stor tillväxt inom Internet of Things (IoT) med en ökad mängd uppkopplade enheter och möjligheter att samla in och analysera data i realtid.

  • Många önskar koppla ihop system, typ CRM med undersökningsverktyg. Detta för att se samband mellan nöjdhet och försäljning eller kanske visuell synbarhet med försäljning.

- Hur tror att arbetet kommer förändras för en research expert i framtiden i och med AI´s framfart?

AI kommer inte att ta bort alla researchers i framtiden. Istället kommer AI att fungera som ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa analytiker och de som tittar på datan att accelerera sin arbetsprocess, hantera och analysera stora mängder data samt göra förutsägelser och upptäckter. Researchers kommer fortfarande att spela en avgörande roll i att formulera frågor, designa frågeformulären och tolka resultaten. AI kan komplettera och förstärka deras förmågor, men mänsklig insikt och kreativitet kommer alltid att vara värdefulla inom forskning.- På vilket sätt kan kunderna nyttja integrationen mellan Formetrics och Syno och vilka fördelar ser du?

Integrationen mellan Formetrics och Syno erbjuder många fördelar för våra kunder. Genom att kombinera Formetrics avancerade mätningsteknik med Synos paneler kan kunderna få djupare insikter och bättre beslutsunderlag. 

Om Syno


Syno International was founded in Vilnius in 2016 by a group of experienced professionals from the fields of Market Research and Insight Technology. From the start Syno’s aim was to support organizations and individuals in the business of collecting and processing consumer data insights, enabling them to do their jobs faster, better, and with maximum efficiency.5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page