top of page
product_sol_bg-min.png

Feedback från kunder och medarbetare i en och samma platform

Highlighted features

AI based topic and sentiment analysis

Vårt verktyg för sentimentanalys använder egenutvecklade algoritmer och AI-teknik för att analysera feedback från medarbetare och kunder. Den ger dig insikter, identifierar förbättringsområden och kategoriserar feedback i relevanta teman.

Med hjälp av AI kan du snabbt identifiera  hitta konstruktiva idéer, förbättra analysprocessen och avslöja vanliga känslor och värdefulla insikter från textbaserad feedback.

1-min.png
2-min.png

Analys och Rapport

Våra funktioner för analys och rapportering ger snabb och enkel tillgång till insikter från enkätsvaren. Du kan korstabbulera, skapa serier, jämföra grupper och sortera svar baserat på olika faktorer. Varje vy går att spara för  senare granskning.

Dessutom kan du enkelt dela resultaten online och exportera dem till populära format som PowerPoint, Excel och SPSS för vidare analys och delning.

Customer hub

Modulen Customer Hub tillhandahåller ett strukturerat tillvägagångssätt för att hantera kundfeedback och klagomål för att hjälpa ditt företag att förbättra kundservicen och att stänga varje feedback-loop med dina kunder på ett effektivt sätt. 

3-min.png
4-min.png

Manager dashboard - Key Metrics

Ge ditt ledningsteam verktygen de behöver med vår dashboard-funktion -Key Metrics. Chefern/Team Leaders etc får en överblick över resultatet av nyckelfrågorna för deras respektive avdelning/område jämfört med totalen och föregående mätning / mätningar. 

Använd standardfrågor som NPS, eNPS, CSAT, NKI och/eller skapa helt enkelt ditt eget index över frågor och följ resultaten via Key Metrics. 

Korrelationsanalys

Korrealtionsanalysen gör att du kan identifiera nyckelfaktorer som påverkar vissa resultat eller beteenden. Detta hjälper dig att få en djupare förståelse för de bakomliggande drivkrafterna bakom dina enkätsvar.

Driver_hands-min.png
product-custom-min.png

Modern och stilren enkätdesign

Det ska vara enkelt och bekvämt att svara på undersökningar. Formetrics erbjuder flera färdiga designmallar som också kan anpassas och skräddarsys för varje kund. Vår moderna design säkerställer att dina respondenter upplever ditt varumärke på det sätt du vill. Varje gång!

Additional features

User friendly interface

Ready to go survey templates

Multilingual surveys

Target values and colors

User management & Account administration

Cross tabulation & filters

Pulse surveys

Email, Link & SMS survey disitribution

Mobile first design

Open Rest - API

Exports to PDF, Powerpoint, Excel & SPS

Time Series

bottom of page