top of page

The survey platform built for              

Effektivisera din feedbackprocess med vår användarvänliga plattform som erbjuder konkurrenskraftiga priser och alla viktiga funktioner du behöver för att få värdefulla insikter från både kunder och anställda. 

growth

test_bg-min.png
m2_123-min.png
desktop_pic-min-2.png
fv.png
Image 81-min.png
Image 83-min.png
Image 80-min (1).png
panter.png
idg.png
thermio.png
g.png
hedin-bil_edited.png
brand store.png
section_bg-min.png

Samla in och analysera feedback med lätthet

Glöm långa introduktionssessioner och dyra konsulter. Formetrics är utformad för att du enkelt ska kunna utföra dina undersökningar själv. Med ett väl beprövat användargränssnitt, AI-hjälp och smarta funktioner kan du komma igång direkt.

Det är inte svårare än så! 

long_bg-min (3).png
ai_based-min.png

AI based topic and sentiment analysis

Vår modul för sentimentanalys använder egenutvecklade algoritmer och AI-teknik för att analysera feedback från både medarbetare och kunder. Den ger dig insikter genom att identifiera förbättringsområden och kategoriserar feedback i relevanta teman.

Manager dashboard - Key Metrics

Ge ditt ledningsteam verktygen de behöver med vår dashboard-funktion -Key Metrics. Cheferna får en överblick över resultatet av nyckelfrågorna för deras respektive avdelning/område jämfört med totalen och föregående mätning / mätningar.

manager_dash-min.png
analyse_report-min.png

Analyse and Report

Våra funktioner för analys och rapportering ger snabb och enkel tillgång till insikter från enkätsvaren. Du kan korstabbulera, skapa serier, jämföra grupper och sortera svar baserat på olika faktorer. Varje vy går att spara för senare granskning.

Customer hub

Modulen Customer Hub tillhandahåller ett strukturerat tillvägagångssätt för att hantera kundfeedback och klagomål för att hjälpa ditt företag att förbättra kundservicen och att stänga varje feedback-loop med dina kunder på ett effektivt sätt.

customer_hub-min.png

Vill du veta mer?

background_testimonials-min.png
kim-min.png
Formetrics ger oss möjlighet att samla in, analysera och agera på kundfeedback i syfte att förbättra vår service och minska risken för framtida churn. 

Kim Schiöld

Chief Executive Officer

Qualifier AB

people_bg-min.png

Undersökningar för alla dina behov 

HR Manager.jpg

HR professionals

Med Formetrics plattform har du flexibiliteten att välja de undersökningar som passar din organisations behov och mål som HR-proffs. 

  • Medarbetarnöjdhet (NMI): Mät övergripande nöjdhetsnivåer och identifiera förbättringsområden.

  • Medarbetarengagemang: Bedöm nivån på medarbetarnas engagemang och identifiera möjligheter att öka motivationen och engagemanget.

 

  • Exit-undersökning: Samla in feedback från medarbetare som lämnar / lämnat företaget i syfte att säkerställa en bra offboarding-process. 

  • Mångfalds- och inkluderingsundersökning: Bedöm uppfattningar och erfarenheter relaterade till mångfald och inkludering inom organisationen, vilket hjälper till att främja en mer inkluderande arbetsmiljö.

 

young-businessman-working-office (1).jpg

CX Experts 

Som expert och analytiker för kundfeedback erbjuder plattformen en rad olika användningsområden som till exempel: 

  • Net Promoter Score (NPS): Använd NPS-undersökningar för att mäta kundlojalitet och identifiera varumärkesförespråkare. Förstå sannolikheten för att kunder rekommenderar dina produkter eller tjänster och vidta åtgärder för att förbättra kundnöjdhet och kundlojalitet.

  • Kundnöjdhet (CSAT): Genomför CSAT-undersökningar för att mäta kundnöjdhet med specifika interaktioner, produkter eller tjänster. Identifiera områden där du utmärker dig och områden som behöver förbättras för att öka den övergripande kundnöjdheten.

 

  • Customer Effort Score (CES): Mät hur enkelt kundinteraktioner och transaktioner är med hjälp av CES-undersökningar. Identifiera smärtpunkter och friktionsområden i kundresan och vidta åtgärder för att effektivisera processer och minska kundansträngningen.​

portrait-business-woman-working-laptop.jpg

Market Research 

Användningen av paneler i undersökningsprocessen hjälper dig att komplettera din kundfeedback och tillför ett bredare perspektiv och en djupare förståelse för din målgrupp.​ Några exempel: 

  • Mätning av en specifik demografi: När du behöver feedback från specifika demografiska segment som kanske inte är väl representerade bland dina befintliga kunder, kan paneler ge tillgång till ett bredare spektrum av deltagare. 

  • Konkurrensanalys: Paneler gör det möjligt för dig att samla feedback om dina konkurrenters produkter eller tjänster. 

 

  • Longitudinella studier: När man studerar förändringar och trender över tid ger paneler fördelen av att ha en grupp deltagare som kan undersökas upprepade gånger. Detta låter dig spåra förändringar i åsikter, beteenden och preferenser, vilket ger värdefulla longitudinella data.

contact_bg-min (1).png

Kontakta oss

Vi vill höra från dig.
Låt oss veta hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss

Thanks for submitting!

Låt oss komma igång!

bottom of page